Bydelsmødre får egen landsorganisation

Bydelsmødre får egen landsorganisation

25-03-2011

De mange bydelsmødre rundt omkring i Danmark fik onsdag deres egen landsorganisation med tilhørende sekretariat. Det skete, da Bydelsmødrenes Landsorganisation holdt stiftende landsmøde.


Bydelsmødrene har indvandrerbaggrund, bor selv i ghettoerne og fungerer som rollemodeller.
Efter at have været på kursus hjælper de udsatte medsøstre med at finde fodfæste i det danske samfund. De guider dem både gennem det offentlige, det danske skole- og fritidssystem og ikke mindst børneopdragelse. Og de har haft rigtig travlt med at dele deres viden med andre mødre – og ser man alene på Århus, Odense og København har bydelsmødrene besøgt over 1500 isolerede kvinder.

I går gik bydelsmødrene endnu et skridt, da de mødtes for at etablere en ny landsorganisation med et tilhørende sekretariat, som understøtter Bydelsmødrenes arbejde.

”Det handler om at skabe et stærkt koncept, som er enkelt, nemt at videreføre og med plads til de lokale særpræg. Bydelsmødrenes Landsorganisation stiller en ’pakke’ til rådighed for medlemmerne med anvisninger til, hvordan de kan etablere sig som Bydelsmødre med få midler,” forklarer Erik Thorsted, der er sekretariatschef for Fonden for Socialt Ansvar, som nu huser Bydelsmødrenes Landsorganisation.

Sammen med repræsentanter fra Bydelsmødre-projekter, Integrationsministeriet og Københavns Kommune er han gået ind i arbejdet med at få etableret Bydelsmødrenes Landsorganisation.

Skal udbrede bydelsmødrene til flere boligområder

Med 12 mio. kr. fra Integrationsministeriets Kvindeprogram og supplerende midler fra kommuner og boligorganisationer er det til dato lykkedes at etablere 21 bydelsmødreprojekter i udsatte boligområder over hele landet. I de 21 projekter er der til dato blevet uddannet over 300 bydelsmødre. 

Målet for Bydelsmødrenes Landsorganisation er først og fremmest at støtte eksisterende projekter og udbrede bydelsmødre-konceptet til endnu flere boligområder og byer over hele Danmark.

Bydelsmødre bliver uddannet i emner som fx danske samfundsforhold, børneopdragelse, sundhed og kost, rettigheder og pligter. Denne viden har de med stor succes formidlet videre til udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Bydelsmødrene har også selv fået et stort udbytte af deres arbejde. Projektet har givet dem en større viden og forståelse af forholdene i Danmark, samt forbedret deres danskkundskaber. Det har styrket Bydelsmødrenes selvværd og deres samfundsmæssige engagement.

For mere info kontakt:
Mai-Britt Haugaard Jeppesen,
Bydelsmødrenes Landssekretariat
Tlf: 30 17 78 03
Mail: mhj@bydelsmor.dk