Natteravnene i Nakskov vokser sig større...

Natteravnene i Nakskov vokser sig større...

20-05-2013

Igennem det sidste år er der sket en fantastisk udvikling i antallet af Natteravne i Nakskov. De er gået fra at være 18 til nu at være 30, meget aktive Ravne. Det højeste antal i hele den tid der har været Natteravne i byen.

"Vi var i en situation, hvor det var svært at besætte turene i løbet af måneden, og besluttede at gøre en aktiv indsats for at skaffe flere ravne. Og ved hjælp af en stor indsats for at gøre os mere synlige, bl.a. ved hjælp af medieomtale, og ved at være til stede ved ”Aften-åbent”, er det lykkedes med stor succes. Vi har også været opmærksomme på at være til stede i byen ”ved dagslys”, da vi her har mulighed for at træffe mulige nye Ravne" siger Cristina Frederiksen, Formand for Natteravnene i Nakskov.

Ved hjælp af disse tiltag er det lykkedes foreningen næsten at fordoble antallet af Ravne, så nu kan de på langt de fleste weekender sætte hold både fredag og lørdag nat, samt deltage ved koncerter og andre arrangementer, som trækker mange mennesker til byen.


På billedet er Bettina, Jannie og Dorthe, alle 3 nogle af de nye Ravne som er kommet til.

Foreningen oplever en utrolig stor opbakning fra hele byen, både det lokale handels-og erhvervsliv, foreningsliv, og ikke mindst fra de unge de møder på turene. Og de har også et godt samarbejde med SSP-samarbejdet i byen, og holder meget gerne foredrag m.m. i skoler og foreninger, hvis der er interesse for at få de lokale Natteravne ud.

"På vores nylige generalforsamling kunne vi bla. nominere vores ældste Natteravn, Monna på 69 år, for at have gået 200 ture. En fantastisk præstation. Der var stor enighed blandt Ravnene om, at en af grundene til at vi har så stor succes, er det gode sammenhold der er internt i gruppen. Ingen af Ravnene mangler talegaver, og vi har altid noget at snakke om på turene" fortsætter Cristina.

Af fremtidige projekter har de, udover fortsat at tiltrække nye Ravne, også et sommerarrangement for Ravnene på bedding, samt kurser i bl.a. konflikthåndtering og orientering om rusmidler.

"Så på vej mod vores 12-års fødselsdag er Natteravnene i Nakskov stærke og levedygtige, og ser frem til mange ture på gaden endnu" slutter Cristina stolt.