Natteravnene i Roskilde

Natteravnene i Roskilde

25-06-2010

Denne uge er der afhold informationsmøde om Natteravnene, med henblik på at starte en satellitafdeling i Viby Sjælland, under den eksisterende forening i Roskilde.
Det gør, at den nye foreningen kan trække på alle de gode kræfter og erfaringer foreningen i Roskilde ligger inde med.

30 var mødt op i idrætscentret for at støtte op om tanken, med at få Natteravnene til byen. Ud af dem meldte 21 sig på stedet, så det tegner rigtig godt.
Blandt dem var Lars Ringvad, som er "gammel" Natteravn fra Roskilde - og han kommer til at være en del af den nye gruppe.

"Alle skal på prøvevandring, som jeg skal være behjælpelig med. Det kommer til at blive omkring d. 15. juli" siger Lars Ringvad