Generalforsamling d. 12 Marts

Generalforsamling d. 12 Marts

09-02-2008
 

Natteravnene i Haslev indkalder til
Ordinær Generalforsamling 12. marts 2008 kl. 19.30

 

Generalforsamlingen afholdes i Efterskolens kantine (ved siden af køkkenet hvor Ravne skabet står)

 

Forslag til generalforsamlingen sendes til den siddende bestyrelse. Tilmelding til generalforsamlingen sendes til Peter Christensen. Medlemmer med stemmeret er listet på gældende adresseliste som er vedlagt.

Agenda:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Valg af referent
 • 3. Formandens beretning
 • 4. Regnskab
 • 5. Evt. fastsættelse af kontingent
 • 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 • 7. Indkomne forslag
 • 8. Valg til bestyrelse:
 • a) Formand (lige år)
 • b) Næstformand (ulige år)
 • c) 3 bestyrelsesmedlemmer (heraf 1 hvert andet år)
 • d) 2 suppleanter
 • 9. Valg af revisor
 • 10. Eventuelt
 • 11. Bestyrelsen konstituerer sig under den nyvalgte formand