Generalforsamling!

Generalforsamling!

27-01-2009

Natteravnene - Hedensted midt
Torsdag d. 19. marts kl. 19.00
Hedensted skole, indgang fra Kirkestien
Vi ser gerne at alle medlemmer deltager!

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referant
3.  Formandens beretning
4.  "Årets gang" fra Landssekretatiatet
5.  Aktiviteter i 2009
6.  Sociale arrangementer for alle medlemmer
7.  Regnskab, resultatopgørelse samt status
8.  Indkomne forslag
9.  Budget, herunder beslutning om anvendelse af evt. overskud i henhold til det godkendte regnskab
10. Valg af bestyrelse:
     a. Formand
     b. Lige antal bestyrelsesmedlemmer - normalt 4
     c. Op til 3 bestyrelses suppleanter
11. Valg af revisor og revisor suppleant
12. Evt.
Hvorefter mødet afsluttes og bestyrelsen konstituerer sig.

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 14 dage før.
Formand: Torben Eliasen, Årupvænget 2, 8722 Hedensted, Tlf. 20 96 03 82