Frivillige mere på banen

Frivillige mere på banen

30-09-2011

Flere frivillige i det offentlige - men organiseret af frivillige

Presset på kommunernes økonomi har styrket ønsket om at flere frivillige skal deltage i løsningen af offentlige opgaver. På institutionerne (plejehjemmene, i børnehaverne, på bostederne og måske også i skolerne) er der allerede mange frivillige hænder, men kommunerne ønsker endnu større inddragelse af den frivillige arbejdskraft. Derfor er flere kommuner begyndt at rekruttere frivillige til opgaver også udenfor institutionerne.

Frivilligt Forum har bedt et advokatfirma om at se på de regler, der er på området, for at sikre at borgerne får den korrekte behandling i forhold til lovgivningen og for at de frivillige får rimelige vilkår at arbejde under.

Konklusionen på advokatredegørelsen er, at kommunerne ikke kan anvende frivillig arbejdskraft indenfor lovbestemte områder, og det hænger blandt andet sammen med, at frivillige ikke kan pålægges ansvar i forhold til kommunens lovmæssige ansvar overfor borgerne. At en generel anvendelse af frivillige som erstatning for professionelle også vil udhule den faglige kvalitet er en anden sag.

Med hensyn til opgaver, der ikke er lovbestemte, men hvor kommunen gerne vil inddrage frivillig arbejdskraft, er konklusionen i redegørelsen, at dette bør ske i samarbejde med de frivillige organisationer i kommunen. Notatet henviser til servicelovens § 18 og til dennes vejledning. Det fremgår helt tydeligt, at kommunerne via serviceloven støtter det frivillige sociale arbejde og kun bør organisere arbejdet selv, hvis det ikke kan udføres af en eksisterende frivillig forening. Samtidig gør vejledningen opmærksom på, at der skal være plads til at græsrødder påtager sig nye opgaver på en mere spontan måde.

Dette sidste ligger helt i forlængelse af Frivilligt Forums ønske om at styrke civilsamfundet og inddrage borgerne i løsningen af velfærdsopgaverne.

Frivilligheden er heldigvis i vækst. Der er mere brug for frivillige end nogensinde før. Det skal ske på en måde så frivillige kan bevare friheden og blandt andet være fortalere for mennesker, der er i situationer, hvor de ikke kan tale for sig selv.

Læs notat fra advokaten her - klik

Ramme aftale for spilleregler

Ansatte og frivillige hånd i hånd

Fagforeninger og frivillige organisationer har i fællesskab udformet et forslag til en rammeaftale for, hvilke spilleregler, der skal gælde for samarbejdet mellem ansatte og frivillige på institutionerne. Forslaget bringes ind i regeringens arbejde med at udfolde civilsamfundsstrategien. Rammeaftalen skal styrke den samlede indsats overfor samfundets udsatte grupper og mennesker i svære livssituationer.

Frivillige på plejehjem, i børnehaverne og på herbergerne og andre velfærdsområder, er det ikke bare for at indføre besparelser i tider med mange nedskæringer? Sådan ser en række fagforeninger og frivillige organisationer det ikke. - Frivillige kan noget ansatte ikke kan - eller ikke får mulighed for at gøre - siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA, derfor er det vigtigt at have dette aspekt ved siden af den høje faglighed vore medlemmer kan yde. Men det skal ske ved klare aftaler, som træffes lokalt på den enkelte institution. Spillereglerne skal hjælpe denne proces i gang, ikke ved diktat men ved inspiration.

- For den frivillige verden er det vigtigt ikke at stå i et modsætningsforhold til fag personerne på institutionerne, der løser de opgaver, der er beskrevet i lovene og kommunernes kvalitetsstandarder, siger formanden for Frivilligt Forum Johs Bertelsen. Frivillige har helt andre opgaver end de professionelle men arbejder naturligvis sammen med disse. Vi er glade for, at udformningen af spillereglerne er sket i fællesskab og således et værktøj, vi kan udvikle den fælles indsats efter.

Se folderen med spillereglerne her - klik

Læs og hør om orientering på P1´s indslag om spillereglerne her - klik