Hygge-ryste-sammen-fest for alle Natteravne

Hygge-ryste-sammen-fest for alle Natteravne

14-12-2012

Vi gentager arrangementet med bowling og spisning af buffet i Terminalen, Skippergade 36, 9900 Frederikshavn

lørdag den 19. januar 2013 kl. 18.00.

 Vi har fået et godt tilbud der lyder på 199 kr. for ”Kokkens buffet” samt bowling og skoleje. Vi har derfor besluttet, at foreningen betaler de 149 kr., så hver Natteravn slipper med en betaling på 50 kr. Drikkevarer er – som sidste år – for egen regning. Beløbet bedes indsat på vores konto i Nordjyske Bank – reg.nr. 8090 kontonr. 0001085771. Husk at skrive jeres navn, når I betaler.

 Tilmelding til Kisser senest 5. januar 2013. Denne dato er også sidste frist for betaling.

 Helst på mail: kisser@mail.dk - men har du ikke mail, kan du tilmelde dig på tlf. 24 20 86 57 efter kl. 16.

 Vi håber alle har tid og lyst til at deltage.

 Med venlig hilsen Bestyrelsen