Referat af bestyrelsesmøde for Natteravnene i Bisp

Referat af bestyrelsesmøde for Natteravnene i Bisp

27-04-2009

 

Bestyrelsesmøde for natteravnene ibispehaven d. 15/4-09

Tilstede: Jabbar, Mohammed, Gitte B og Gitte K

1.       Dagsordenog referat godkendt

3.       GitteB får udleveret nøgle til lokale torsdag d. 16/4. Lokalet er beliggendebispehavevej 111 p

5.       T-shirtser udleveret til Kasper. Alle natteravne vil modtage en

6.       Hvorlangt er vi?

-         Gitte K har ikke haft mailadresser tilnatteravnene og kunne derfor ikke finde ud af hvornår de hver især kunne gå oghvor ofte. Modtaget alles interesse kort

-         Gitte B har modtaget alles identitetskort.Kortene bliver i vores lokale og så de kan tages i brug når man skal gå tur ogundgår at det bliver væk.

-         Gitte B har modtaget indbydelse til nordisknatteravne dag d. 5 september. Ikke fastslået hvem og hvor mange der skal afsted. Gitte deltager endvidere i netværksmøde for natteravnene i Østjylland.

-         Jabbar sender en reklame for natteravnene forforekommer på 3 sprog. Reklamen kopieres og uddeles senere i hele lokalområdet.

-         Jabbar retter adresselisten og sender filen, såden er i bispehavens system.

-         Jabbar foreslår at bruge fællesbladet tilreklame for natteravnene. Dette undersøges nærmere på et senere tidspunkt, nårvi er mere etableret. Jabbar informerer endvidere om, at bestyrelsesmappenindeholder forslag til turplanlægning. Han sender filen men henviser ellers tilhjemmesiden www.natteravnene.dk forinformation og inspiration.

7.       GitteB fremlagde et ruteforslag, hvor kvarteret er opdelt i farver. Man tagerudgangspunkt i og koncentrer sig primært om et område (en farve) og er derresterende tid, kan turen udvides. Hvilket område der er det primære på denpågældende aften er op til de pågældende natteravne.

-         Jabbar foreslår, at vi gør os synlige vedbutikker og fitnesscenter, da det kan skaffe aftaler og sponsorater.

8.       Vedr.indretning af vores nye lokale, har Gitte B skaffet et bord og stole dertil ogflytter det selv. Skal der bruges yderligere hjælp kontakter hun selv andreravne.

9.       Påden første tur vil det være Gitte B, Shukri og Rebas der går. Der er endnu ikkefastlagt dato for turen.

-         Det er vedtaget, at vi starter op med at gå hveranden torsdag skiftevis eftermiddag og aften.

10.   Næstebestyrelsesmøde er torsdag d. 14/5-09 kl. 19.00