Natteravnene i Helsingør folder sine vinger ud

Natteravnene i Helsingør folder sine vinger ud

22-05-2010

Vi løfter i flok - og gør en forskel

Er der stadig Natteravne i Hornbæk ?

Det spørgsmål er stillet mange gange de sidste par år, og tilsyneladende har det spørgsmål været meget svært at svare på.
Natteravnene i Helsingør valgte for nyligt at finde ud af svaret, og tog derfor kontakt til "den gamle" formand fra Natteravnene i Hornbæk.
Det viser sig at denne forening ikke har været aktiv siden 2007 da der ikke var frivillige voksne nok til holde den i gang.

I Hornbæk er der ligesom i andre byer stadig brug for Natteravne til at sørge for tryghed for vores unge, og være forebyggende i forhold til bl.a. vold, stoffer og hærværk.
Ifølge SSPK og lokal politi er behovet der.

Derfor er der nu på initiativ fra Natteravnene i Helsingør, etableret netværksmøder med *SSPK, Hornbæk skole, politi, fritids og ungdomsklubben Puk, samt et par af de gamle bestyrelsesmedlemmer fra Natteravnene i Hornbæk, samt Natteravnene i Helsingør.
Alle mødes med en forhåbning om at kunne gøre en forskel for byens børn og unge. Og få et overblik over de ting som foregår i sene aften og nattetimer.
Der er bl.a. blevet talt om forældreansvar, at Hornbæk skole og fritidsklub ønsker at forældrene kommer mere på banen i de tidligere år, for deres børn.
De mener det kan starte med at forældrene deltager mere aktivt i de aktiviteter der er på skole, fritidshjem og klub.
For herefter senere evt. at kunne fortsætte sin deltagelse som bl.a. Natteravn.

Natteravnene i Helsingør har tilbudt sin hjælp for at få gang i Natteravnene i Hornbæk. Dette har nu resulteret i at Natteravnene i Hornbæk bliver en underafdeling af Natteravnene i Helsingør som kommer til at køre den daglige forretningsgang og bestyrelsesarbejde. På sammen vilkår som Natteravnene i Espergærde, der for ganske få år siden blev en underafdeling af Natteravnene i Helsingør.
Herved kan Natteravnene i Hornbæk og Espergærde koncentrere sig om at hverve nye medlemmer, og være aktive på strandende og gaderne i de sene aften og nattetimer.
Allerede nu er der stor interesse og tilslutning til Natteravnene i Hornbæk. Men der er ALTID brug for flere.
Og p.t. har Rotery i Hornbæk meldt ud at de vil sponcere med 4-5.000 kr. til projektet. 
Alle ansvarlige voksne opfordres hermed til at melde sig på til en prøvevandring, og herefter kan hver enkelt gøre op med sig selv om det er noget de vil fortsætte med.
Natteravnene i Hornbæk starter op første gang Fredag d. 4 juni 2010

Kære alle voksne i Hornbæk, Espergærde og Helsingør, Gør en forskel - Meld dig som Natteravn - Der er brug for dig.

Du kan melde dig til en prøvevandring, eller for yderligere spørgsmål.
Hornbæk:
natteravnene3100@gmail.com tlf. 2159 6628
Helsingør og Espergærde:
helsingoer@natteravnene.dk eller natteravnene3000@gmail.com  tlf. 2268 8669 el. 6168 9124

 

 

*Skole Socialforvaltning Politi Kultur & fritid