Generalforsamling 13. marts 2012

Generalforsamling 13. marts 2012

25-01-2012

Natteravnene Hedensted afholder Generalforsamling tirsdag d. 13. marts 2012 kl. 19.00 i Frivillighuset. Indkaldelse og dagsorden udsendes til alle medlemmer 4 uger før.
Forslag til generalforsamlingen eller forslag til bestyrelsen sendes til natteravnene@hafnet.dk