Generalforsamling

Generalforsamling

17-01-2010
 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling Onsdag den 20-1-2010 kl:19:00 i Ravnebo.

 

Dagsorden:

1: Valg af referant

2::Formandens beretning (link til beretningen 2009)

3: Regnskab

4: Indkomne forslag

6: Valg til bestyrelsen

6: evt

 

Bestyrelsen er villige til genvalg,men vores referant har trukket sig.

 

Evt forslag,skal være bestyrelsen i hænde senest den 4-1-2010.

 

 

 

 

 

I ønskes alle en glædelig jul

samt et godt nytår.

 

Pbv

Michael Gustafson