Generalforsamling

Generalforsamling

14-01-2010
Onddag d. 10. februar 2010: Generalforsamling kl. 19.30 i Jydeværkstedet.
Dags orden ifølge af vedtægterne for Natteravnene.
Håber på stor frem møde, da det ellers kan blive tale om nedlæggelse af Natteravnene i Aalestrup.
Hilsen Bestyrelsen