Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010

19-02-2010

  Der indkaldes hermed til
Generalforsamling i
"Natteravnene - Hedensted midt"
Mandag d. 22. marts 2010, kl. 19.00
i Frivillighuset, Østerbrogade 21b
(indkørsel til venstre for EDC mægler).

Vi ser gerne at alle medlemmer deltager!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Formandens beretning
 4. "Årets gang" fra Landssekretariatet
 5. Aktiviteter i 2010.
 6. Sociale arrangementer for alle medlemmer
 7. Regnskab 2009
 8. Indkomne forslag
 9. Budget 2010
 10. Valg af bestyrelse:
  a. Formand
  b. Lige antal bestyrelsesmedlemmer - normalt 4
  c. Op til 3 bestyrelses suppleanter
  Formand:             Kurt Vesterled,                modtager genvalg
  Næstformand:       Lone Kristensen,             modtager genvalg
  Kasserer:             Frank Herborg Glipstrup    modtager genvalg
  Sekretær:            Ketty Nikolaisen               modtager genvalg
  Sekretær:            Lone B Rasmussen           modtager genvalg
  Suppleant:
 11. Valg af revisor og revisor suppleant
  Revisor:
  Revisorsuppleant:
 12. Evt.

  Der vil efter generalforsamlingen være udlevering af fleecetrøjer, til de aktive medlemmer der endnu ikke har fået.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 14 dag før.

Husk at oplyse om ny mailadresse!